YH (OPS2016)

Yhteiskuntaopin opiskelu syventää käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan pääasiassa suomalaisesta näkökulmasta, mutta myös Eurooppa ja muu maailma otetaan huomioon. Yhteiskuntaoppi antaa valmiuksia tutkia aktiivisesti ja kriittisesti ajankohtaisia ilmiöitä.

Pakolliset kurssit
Suomalainen yhteiskunta (YH1)
Taloustieto (YH2)
Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH3)

Syventävät kurssit
Kansalaisen lakitieto (YH4)
Soveltavat kurssit
Suomen yhteiskunta ja talous – pitkän ajan kehityslinjat (kertaustunti) (YH5)
Media ja yhteiskunta (YH6)
Osallistuva ja aktiivinen kansalaisuus (YH7)
Tulevaisuus yrittäjänä? (YH8)
Itämeren maiden yhteiskunnat (YH9)

Tarkemmat kuvaukset seuraavilla sivuilla ->