VEB (OPS2016)

Venäjän kielen tarve kasvaa Suomessa jatkuvasti lähes kaikilla aloilla. Lukion venäjän kursseilla saat kielestä perustaidot, joista jo sinällään on hyötyä monenlaisissa työtehtävissä ja joiden pohjalta pystyt helposti jatkamaan venäjän opintoja.

Syventävät kurssit VEB2
Elämän tärkeitä asioita (VEB21)
Monenlaista elämää (VEB22)
Hyvinvointi ja huolenpito (VEB23)
Kulttuuri ja mediat (VEB24)
Opiskelu, työ ja tulevaisuus (VEB25)
Yhteinen maapallomme (VEB26)
Kansainvälinen toiminta (VEB27)
Viesti puhuen ja kirjoittaen (VEB28)

Syventävät kurssit VEB3
Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (VEB31)
Matkalla maailmassa (VEB32)
Elämän tärkeitä asioita (VEB33)
Monenlaista elämää (VEB34)
Hyvinvointi ja huolenpito (VEB35)
Kulttuuri ja mediat (VEB36)
Opiskelu, työ ja tulevaisuus (VEB37)
Yhteinen maapallomme (VEB38)

Tarkemmat kuvaukset seuraavilla sivuilla ->