UE (OPS2016)

Uskonnonopiskelussa perehdytään kristinuskoon ja muihin maailmanuskontoihin sekä erilaisiin uskonnollisiin liikkeisiin. Huomio kohdistuu uskontojen kulttuuriperintöön sekä uskonnoista nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Uskontoa tarkastellaan laajasti osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä yhteisön ja yksilön elämää. Opetuksessa hyödynnetään viimeaikaista teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta sekä eri medioiden välittämää ajankohtaista materiaalia.

Pakolliset kurssit
Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (UE1)
Maailmanlaajuinen kristinusko (UE2)

Syventävät kurssit
Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE3)
Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE4)
Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE5)
Uskonnot ja media (UE6)

Soveltavat kurssit
Uskonnon kertauskurssi (UE7)

Tarkemmat kuvaukset seuraavilla sivuilla ->