TO (OPS2016)

Syventävät kurssit
Monitieteinen ajattelu (TO1)
Tutkiva työskentely teknologialla (TO2)
Osaaminen arjessa (TO3)

Soveltavat kurssit
Opiskelijan tieto- ja viestintätekniikka (TO4)
Tutortoiminta (TO5)
Yhteisötoiminta (TO6)
Opiskelijakuntatoiminta (TO7)
Opintomatka (TO8)
Syventävä perehtyminen teema-alueeseen (TO9)
Syventävä perehtyminen teema-alueeseen (TO10)
Luonnontuntemus (TO11)
Tieteentuntemus (TO12)
Teknologiantuntemus (TO13)
Taiteentuntemus (TO14)
Oppilaitoksen sisäinen teemakurssi (TO15)

Tarkemmat kuvaukset seuraavilla sivuilla ->