TE (OPS2016)

Terveystiedon opetuksen tavoite on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Terveysosaamiseen kuuluu valmius ottaa vastuuta oman ja toisten terveyden edistämisestä. Terveystiedon opetuksessa terveyttä ja sairautta sekä terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa tarkastellaan yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien kehittäminen. Terveystiedon soveltava kurssi valmentaa opiskelijoita terveystiedon ylioppilaskokeeseen.

Pakolliset kurssit
Terveyden perusteet (TE1)

Syventävät kurssit
Ihminen, ympäristö ja terveys (TE2)
Terveyttä tutkimassa (TE3)

Soveltavat kurssit
Ylioppilaskirjoituksiin valmistava terveystiedon kurssi (TE4)
Terveys tieteissä (TE5)

Tarkemmat kuvaukset seuraavilla sivuilla ->