PS (OPS2016)

Psykologian opiskelun tarkoituksena on tutustua psykologiaan tieteenä sekä perehtyä kattavasti ihmisen psyykkisiin toimintoihin.

Pakolliset kurssit
Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1)

Syventävät kurssit
Kehittyvä ihminen (PS2)
Tietoa käsittelevä ihminen (PS3)
Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4)
Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5)

Soveltavat kurssit
Psykologian tutkimuskurssi (PS6)
Kriisipsykologia (PS7)
Psykologian kertauskurssi (PS8)

Tarkemmat kuvaukset seuraavilla sivuilla ->