OP (OPS2016)

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa lukio-opinnoissa ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Opinto-ohjaukseen kuuluu yksi pakollinen kurssi sekä syventävä kurssi ja soveltavia kursseja

Pakolliset kurssit
Minä opiskelijana (OP1)
Jatko-opinnot ja työelämä (OP2)

Soveltavat kurssit
Opi oppimaan (OP3)
Jatko-opinto –ja työelämä portfolio (OP4)

Tarkemmat kuvaukset seuraavilla sivuilla ->