MU (OPS2016)

Lukiomme musiikin opinnot tarjoavat elämyksiä, taitoja ja tietoja, jotka lisäävät opiskelijan musiikillista tietämystä ja osaamista ja rohkaisevat häntä musiikin harrastamiseen. Keskeisiä ovat opiskelijan oma ilmaisu, luovuus, vuorovaikutustaidot ja myönteiset kokemukset.

Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Laulamisen ja soittamisen ohella eri kursseilla pääsee tutustumaan mm. suomalaisen musiikin monipuolisuuteen, erilaisiin musiikkikulttuureihin ja musiikkiin viestinnän välineenä. Oppilas voi myös keskittyä laulamiseen sekä osallistua steelband-orkesteriin. Porkkalan lukiossa voi suorittaa musiikin lukiodiplomin.

Pakolliset kurssit
Musiikki ja minä (MU1)
Moniääninen Suomi (MU2)

Syventävät kurssit
Ovet auki musiikille (MU3)
Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4)

Soveltavat kurssit
Musiikkiprojekti (MU5)
Bändipaja (MU6)
Laulukurssi (MU7)
Porkkala Steel Band (MU8)
Musiikkiprojektin valmistelukurssi (MU9)
Rytmikurssi (MU10)

Tarkemmat kuvaukset seuraavilla sivuilla ->