LI (OPS2016)

Liikunnanopetus edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa. Liikunnan myönteiset kokemukset vahvistavat psyykkistä vireystilaa ja jaksamista koulutyössä ja vahvistavat sosiaalisia taitoja ja yhteenkuuluvuutta. Liikuntaa opetetaan monipuolisesti vuodenajat ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille opetusta eriytetään yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Opetuksen toteuttamisessa otetaan huomioon turvallisuus, monikulttuurisen oppilasaineksen erityistarpeet sekä uskonnollinen vakaumus.

Lukiomme monipuolinen liikunnan opetus ja mielenkiintoiset soveltavat kurssit ohjaavat omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen ja tarjoavat valmiuksia yhtä hyvin kilpaurheilevalle nuorelle kuin kansainvälistä sukelluskorttia suorittavalle sukelluskurssin opiskelijalle.

Pakollinen kurssi
Energiaa liikunnasta (LI1)
Aktiivinen elämäntapa (LI2)

Syventävä kurssi
Terveyttä liikkuen (LI3)
Yhdessä liikkuen (LI4)
Hyvinvointia liikkuen (LI5)

Soveltava kurssi
Merellinen sukelluskurssi (LI6)
Mailapelikurssi (LI7)
Joukkuepelikurssi (LI8)
Talviliikuntakurssi (LI9)
Aktiivinen ulkoliikkuja (LI10)
Nopeus ja liikkuvuus (LI11)
Lihaskuntoharjoittelun perusteet (LI12)
Toiminnallinen harjoittelu (LI13)
Kestävyys (LI14)
Koordinaatio ja kehonhallinta (LI15)

Tarkemmat kuvaukset seuraavilla sivuilla ->