LD (OPS2016)

Kannustamme opiskelijoita suorittamaan lukiodiplomeita osana lukio-opintoja. Niillä on mahdollista osoittaa laajaa osaamista muissakin kuin ylioppilaskokeessa kirjoitettavissa aineissa. Hyvin suoritetusta lukiodiplomista on hyötyä moniin jatko-opintoihin pyrittäessä.

Opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet suorittaa lukiodiplomeita. Ne liittyvät sisällöllisesti lukiomme painotuksiin ja niihin voi valita joustavia polkuja. Polkuihin voi sisällyttää esimerkiksi kuoro- tai steel band -musisoinnin, näyttämöilmaisun, nykytaiteen, valokuvauksen, luovan kirjoittamisen tai verkkojulkaisun opiskelua. Lukiodiplomi voi tarkoittaa myös monipuolista syventymistä liikuntaan oman liikunta-aktiivisuuden siivittämänä.

Opetushallituksen ohjeiden mukainen lukiodiplomityö toteutetaan erillisellä diplomikurssilla, jonka aikana opiskelija saa perusteelliset ohjeet tehtävän suorittamista varten.

Kuvataiteen lukiodiplomi (KULD2)
Liikunnan lukiodiplomi (LILD4)
Median lukiodiplomi (MELD5)
Musiikki lukiodiplomi (MULD6)
Kirjallisuuden lukiodiplomi (KILD9)

Tarkemmat kuvaukset lukiodiplomeista seuraavilla sivuilla ->