KU (OPS2016)

Taide kertoo siitä, miten ihminen kokee maailmaa. Kuvataide on ikiaikainen tapa tallentaa inhimillistä tietoisuutta ja välittää tietoa ihmisen tunteista, maailmankuvasta ja maailman tulkinnoista.

Kuvataideopetus kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Kuvataiteen opintojen parissa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa opiskelijalle mahdollisuuden taiteesta nauttimiseen, onnistumisen kokemuksiin ja itselle tärkeiden asioiden ilmaisemiseen.

Pakolliset kurssit
Kuvat ja kulttuurit (KU1)
Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU2)

Syventävät kurssit
Osallisena mediassa (KU3)
Taiteen monet maailmat (KU4)

Soveltavat kurssit
Nykytaiteen työpaja (KU5)
Piirustus ja maalaus (KU6)
Taidegrafiikan työpaja (KU7)
Valokuvauksen työpaja (KU8)
Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet (KU9)
Taide ja tiede kohtaavat (KU10)

Tarkemmat kuvaukset seuraavilla sivuilla ->