FY (OPS2016)

Soveltavat kurssit

Fysiikan kertauskurssi (FY8)

Kurssin tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa fysiikan kurssien sisällöistä. Kurssilla opiskelija harjaantuu ratkaisemaan fysiikan eri osa-alueita yhdistäviä tehtäviä ja syventää osaamistaan laskennallisella tasolla. Kurssi sopii erityisesti fysiikan yo-kokeeseen osallistuville sekä opiskelijoille, jotka jatko-opintovalmiuksinaan haluavat vahvistaa kokonaiskuvaansa fysiikasta ja sen soveltamisesta esimerkiksi teknillisillä ja luonnontieteellisillä aloilla.

Tutkiva fysiikka (FY9)

Kurssilla opiskelijat tutkivat erilaisia ilmiöitä teoreettisesti ja kokeellisesti pyrkien selvittämään tutkittavien ilmiöiden fysikaalisia lainalaisuuksia ja sovelluskohteita. Tavoitteena on vahvistaa opittuja asioita käytännön työn kautta ja oppia uutta. Kurssilla työskentely on ongelmalähtöistä ja opiskelussa on tutkiva ote.

Moderni fysiikka (FY10)

Kurssilla syvennetään tietoja modernin fysiikan ilmiöistä ja tutustutaan fysiikan ajankohtaisiin tutkimuskohteisiin ja sovelluksiin. Kurssilla voidaan käsitellä mm. maailmankaikkeuden syntyyn ja kehitykseen sekä kvanttifysiikkaan liittyviä teorioita.

Laskennallinen fysiikka (FY11)

Kurssilla harjoitellaan laskemalla fysiikan ilmiöihin liittyvillä matemaattisilla malleilla. Kurssin aikana fysiikan ilmiöiden matemaattiset mallit tulevat tutummiksi ja samalla niihin liittyvä matematiikan käytön rutiinit varmistuvat. Tehtävät pyritään valitsemaan teknisten, lääketieteellisten, biologisten ja maantieteellisten fysiikan sovellusten parista. Kurssi integroi siten fysiikan, tekniikan, lääketieteen, biologian ja maantieteen alaa.

<- Syventävien kurssien kuvaukset