FY (OPS2016)

Syventävät kurssit

Lämpö (FY2)

Kurssilla perehdytään lämpöoppiin. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat mm. energia, kappaleiden lämpeneminen ja olomuodon muutokset.

Sähkö (FY3)

Kurssilla tutustutaan sähköopin peruskäsitteisiin kuten virtaan ja jännitteeseen. Tavoitteena on oppia käsittelemään laskennallisesti yksinkertaista piiriä ja sähkökenttää.

Voima ja liike (FY4)

Mekaniikan kurssilla tavoitteena on oppia käsittelemään etenemisliikettä erityisesti voimavektoreiden näkökulmasta. Lisäksi kurssilla perehdytään erilaisiin luonnon säilymislakeihin ja törmäysten käsittelyyn.

Jaksollinen liike ja aallot (FY5)

Kurssi keskittyy värähdysliikkeen tutkimiseen. Värähdysliikettä tarkastellaan mekaanisen värähtelyn ja äänen näkökulmista. Lisäksi perehdytään äänen kuulemiseen ja aaltoliikkeen erilaisiin sovellutuksiin.

Sähkömagnetismi (FY6)

Kurssilla sähköoppi laajennetaan käsittelemään magnetismia, tutustutaan erilaisiin induktioilmiöihin ja vaihtovirtapiirin toimintaan.

Aine ja säteily (FY7)

Kurssilla aiheena ovat modernin fysiikan ilmiöt. Tutkimuskohteina ovat aineen ja säteilyn vuorovaikutus, aaltohiukkasdualismi ja ydinfysiikka.

Soveltavien kurssien kuvaukset ->