FI (OPS2016)

Syventävät kurssit

Yhteiskuntafilosofia (FI3)

Kurssilla käsitellään yhteiskuntafilosofian kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi yksilön ja yhteisön suhde, valta sekä oikeudenmukaisen yhteiskunnan periaatteet. Keskeisiä käsitteitä ovat demokratia, liberalismi, sosialismi ja anarkismi.

Tieto, tiede ja todellisuus (FI4)

Kurssi käsittelee filosofian teoreettisimpia ongelmia, joihin kuuluvat esimerkiksi todellisuuden luonne, tieto ja totuus sekä tieteenfilosofiset kysymykset.

Soveltavien kurssien kuvaukset ->