FI (OPS2016)

Pakolliset kurssit

Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)

Kurssilla perehdytään filosofian tärkeimpiin ongelmiin, osa-alueisiin ja menetelmiin sekä harjoitellaan argumentaatiota.

Etiikka (FI2)

Kurssin tavoitteena on perehtyä moraalisiin ongelmiin ja etiikan käsitteisiin filosofian näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi normatiivisen etiikan teoriat, elämän merkityksellisyys sekä ympäristöetiikka.

Syventävien kurssien kuvaukset ->