FI (OPS2016)

Filosofian opiskelu kehittää opiskelijoiden kriittisen ajattelun valmiuksia ja argumentointitaitoja, jotka ovat tärkeitä muuttuvassa ja monimutkaisessa yhteiskunnassa. Filosofian tiedolliset kokonaisuudet ovat välttämättömiä kulttuuriperinnön ja nykykulttuurin ymmärtämiseksi.

Pakolliset kurssit
Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)
Etiikka (FI2)

Syventävät kurssit
Yhteiskuntafilosofia (FI3)
Tieto, tiede ja todellisuus (FI4)

Soveltavat kurssit
Filosofian seminaarikurssi (FI5)
Filosofian kertauskurssi (FI6)

Tarkemmat kuvaukset seuraavilla sivuilla ->