ET (OPS2016)

Elämänkatsomustiedon opiskelu tarjoaa lähtökohdan opiskelijan oman maailmankatsomuksen rakentamiseen sekä erilaisten maailmankatsomusten taustalla olevien käsitysten arviointiin. Pohdiskelun perustana ovat ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja systemaattisuus. Kurssien aihepiirejä ovat mm. hyvä elämä (etiikka), yhteiskunta sekä tieto ja tiede.

Pakolliset kurssit
Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (ET1)
Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (ET2)

Syventävät kurssit
Yksilö ja yhteisö (ET3)
Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET4)
Katsomusten maailma (ET5)
Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (ET6)

Soveltavat kurssit
Elämänkatsomustiedon kertauskurssi (ET7)

Tarkemmat kuvaukset seuraavilla sivuilla ->