BI (OPS2016)

Kurssilla opiskelija tarkastelee ihmisen rakennetta, elintoimintoja ja niiden säätelyä. Opiskelija perehtyy myös ihmisen evoluutiokehitykseen, perinnöllisyyden merkitykseen ihmisen terveyteen sekä elimistön sopeutumiseen ja puolustusmekanismeihin. Opiskelijan elämänhallinnan taidot karttuvat.

Pakolliset kurssit
Elämä ja evoluutio (BI1)
Ekologia ja ympäristö (BI2)

Syventävät kurssit
Solu ja perinnöllisyys (BI3)
Ihmisen biologia (BI4)
Biologian sovellukset (BI5)

Soveltavat kurssit
Biologian kertauskurssi (BI6)
Havainnoivan biologian kurssi (BI7)
Biologian työkurssi (BI8)
Mikrobit ja ihminen (BI9)
Solujen biokemiaa ja molekyylibiologiaa (BI10)

Tarkemmat kuvaukset seuraavilla sivuilla ->