ÄI (OPS2016)

Äidinkieli ja kirjallisuus on oppiaineena taito-, tieto- ja taideaine, joka antaa opiskelijalle aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen sekä opettaa arvostamaan omaa äidinkieltä. Hyvä äidinkielen suullinen ja kirjallinen taito luovat edellytykset menestyä jatko-opinnoissa ja työelämässä sekä vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. Sosiaalinen vuorovaikutus ja oppiminen perustuvat monipuoliseen viestintäosaamiseen ja taitoon käyttää kieltä tilanteen vaatimalla tavalla.

Pakolliset kurssit
Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1)
Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI2)
Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3)
Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4)
Teksti ja konteksti (ÄI5)
Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄI6)

Syventävät kurssit
Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI7)
Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI8)
Lukutaitojen syventäminen (ÄI9)

Soveltavat kurssit
Luova kirjoittaminen (ÄI10)
Yhteisöviestintä (ÄI11)
Miten tämä kirjoitetaan oikein (ÄI12)
Mediatekstit tietoverkoissa (ÄI13)
Äidinkielen nivelkurssi (ÄI14)

Tarkemmat kuvaukset seuraavilla sivuilla ->